Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tidstyver i barnehagen
Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna

Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2012:01

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

I skolen er byråkratisering og økte krav til dokumentasjon identifisert som tidstyver i løpet av de siste årene, men vi vet lite om hva som stjeler arbeidstid i barnehager. For å få svar på hva som er tidstyver i en barnehage, har vi kartlagt de ansattes tidsbruk i barnehagene i Bydel Alna i Oslo. Vi finner blant annet at ledelse gjennom lederteam har flere fordeler, men samtidig har en slik organisering svekket ledelsens nærvær i barnehagene. Et annet funn er at normer om likebehandling gjør det vanskelig å legge vekt på kompetanse når oppgaver skal fordeles. Undersøkelsen er relevant også for den bredere diskusjonen om kvalitet i barnehager.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20228