Skip to main content
  • Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg

Tjenester til bostedsløse i ti kommuner

Delevaluering 2

  • Fafo-rapport 2007:23
  • Fafo-rapport 2007:23

I denne rapporten presenteres resultatene fra en caseundersøkelse av ti kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen til boligsosialt arbeid, tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene.

Undersøkelsen er basert på samtaleintervju med administrativt ansvarlige for tilskuddet i kommunene, tjenesteutøvere som jobber i tiltaket tilskuddet støtter og aktuelle samarbeidspartnere. Rapporten inneholder beskrivelser av bruken av tilskuddet og hvordan tjenestene utformes og gjøres tilgjengelig for brukerne i disse ti kommunene, samt en samlet vurdering av tilskuddsordningen basert på funn fra disse ti casekommunene.

  • Publisert: 18. februar 2007
  • Ordrenr. 20023
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere