Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tradisjon og variasjon
Kontorfunksjonærene i Handel og Kontor

Dag Olberg og Mona Bråten

Fafo-rapport 2009:54

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Denne rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra et prosjekt om kontoransatte medlemmer i Handel og Kontor, og utviklingen innen industri- og serviceområdet. Forhandlingsavdelingen i HK har pekt på at forbundet møter flere problemer innen industriområdet. Det gjelder blant annet at organisasjonsgraden går ned. De viser til at strukturelle endringer og omstillinger krever en gjennomgang av forbundets strategi. Samtidig peker de på at man på flere områder trenger bedre informasjon om medlemsutvikling, virkningene av omstillinger og avtalesystemets virkemåte. Prosjektet følger opp tidligere undersøkelser av kontorsiden i HK. Det bygger på studier av forbundets medlemsregister og tariffkartotek, en bedriftsundersøkelse, en medlemsundersøkelse og en undersøkelse blant tillitsvalgte.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20144