Skip to main content
  • Dag Olberg og Mona Bråten

Tradisjon og variasjon

Kontorfunksjonærene i Handel og Kontor

  • Fafo-rapport 2009:54
  • Fafo-rapport 2009:54
Denne rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra et prosjekt om kontoransatte medlemmer i Handel og Kontor, og utviklingen innen industri- og serviceområdet. Forhandlingsavdelingen i HK har pekt på at forbundet møter flere problemer innen industriområdet. Det gjelder blant annet at organisasjonsgraden går ned. De viser til at strukturelle endringer og omstillinger krever en gjennomgang av forbundets strategi. Samtidig peker de på at man på flere områder trenger bedre informasjon om medlemsutvikling, virkningene av omstillinger og avtalesystemets virkemåte. Prosjektet følger opp tidligere undersøkelser av kontorsiden i HK. Det bygger på studier av forbundets medlemsregister og tariffkartotek, en bedriftsundersøkelse, en medlemsundersøkelse og en undersøkelse blant tillitsvalgte.
  • Publisert: 19. mars 2009
  • Ordrenr. 20144