Fafo-rapporter

Rapportsøk

Større stillinger og bedre drift
Evaluering av programmet Ufrivillig deltid

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2015:25

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Denne rapporten evaluerer 82 tiltak for å redusere omfanget av små deltidsstillinger og i stedet utvikle en heltidskultur. Eksempler på tiltak er bruk av lange vakter, mer jobb i helgene, samarbeids-/forhandlingsturnus, årsplaner, bemanningsenheter/ressursenheter/vikarpool og ny rekrutteringspraksis. I evalueringen tar vi blant annet opp disse spørsmålene:

  • Har virksomhetene klart å øke størrelsen på deltidsstillingene, redusere omfanget av ufrivillig deltid og skape flere heltidsstillinger?
  • Hvilke effekter har tiltakene hatt på arbeidsmiljø, tjenestekvalitet og ressursutnyttelse?
  • Hvilke tiltak har størst potensial?

Hva har vært de største utfordringene i gjennomføringen av tiltakene, og hvordan er disse blitt løst?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20430

Casevedlegg

Survey og intervjuguide