Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utfordringer og kompetansebehov
En studie av TINE Meieriene

Mona Bråten

Fafo-rapport 321

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Meieriindustrien står overfor utfordringer på en rekke ulike områder i dag. En regner med fortsatt konsentrasjon av produksjonen, produktdifferensiering og teknisk modernisering. Sentralt står også rasjonaliseringer og omlegginger i anleggsstrukturen.

Rapporten behandler spørsmål om hvordan kompetansesituasjonen er i TINE Meieriene i dag, og hvordan kompetansebehovet sannsynligvis vil utvikle seg de neste 5–10 årene.

Resultatene fra studien viser at TINE Meieriene er godt dekket med kompetanse på ulike områder i dag, men at de sannsynligvis vil ha et behov for å rekruttere nye medarbeidere fordi aldersavgangen vil bli stor i denne perioden. Det vil bli behov for å rekruttere medarbeidere med kompetanse på ulike fagområder og nivåer. Rapporten anbefaler ulike tiltak for å sikre rekrutteringen til bransjen.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 321