Skip to main content
  • Silje Sønsterudbråten

Veien videre

Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser

  • Fafo-rapport 2010:46
  • Fafo-rapport 2010:46
Som et resultat av regjeringens innstramninger i asylpolitikken, er det siden mai 2009 og oktober 2010 gitt begrenset oppholdstillatelse til 71 ungdommer som har søkt asyl i Norge. Denne tillatelsen gir dem rett til å bli i Norge frem til fylte 18 år, deretter er det meningen at de skal returnere til sine hjemland. Det har blitt utviklet et kvalifiseringsopplegg som tilbyr individuelt tilpasset yrkesrelevant opplæring for disse ungdommene. Intensjonen er at dette kan fylle hverdagen med mening og samtidig gi en kompetanse de kan dra nytte av når de returnerer til hjemlandet. I denne rapporten evaluerer vi dette opplæringsopplegget.
  • Publisert: 14. mars 2010
  • Ordrenr. 20190
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere