Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv

  • Fafo-rapport 2010:47
  • Fafo-rapport 2010:47
Tema for rapporten er arbeidslivets organisasjoner i Norge. Data er hentet fra AKU 2008, og fra ulike registre. Forhold som diskuteres er utviklingen av organisasjonsgraden på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og hvor stor andel av lønnstakerne som dekkes av tariffavtale. Vi ser også på hvor stor andel av de organiserte arbeidstakerne som har verv for sin fagforening eller sitt fagforbund. Med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene fra 2006 sammenlignes organisasjonsgraden blant ikke-vestlige innvandrere med situasjonen blant lønnstakerne sett under ett.
  • Publisert: 15. mars 2010
  • Ordrenr. 20191
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere