Skip to main content
  • Jørgen Svalund

Vold og trusler om vold i offentlig sektor

  • Fafo-rapport 2009:30
  • Fafo-rapport 2009:30

Denne rapporten tar for seg vold og trusler mot arbeidstakere i offentlige virksomheter fra brukere innen tre tjenesteområder: barnevernskontor, barnevernsinstitusjoner og tjenester for psykisk utviklingshemmede. Vi stiller følgende hovedspørsmål:

    Hvor stor andel av arbeidstakerne utsettes for vold og trusler om vold?
    • I hvilken grad driver virksomhetene forebyggende arbeid?
    • Hvilke retningslinjer har virksomhetene for hvordan vold og trusler skal håndteres i etterkant?
    • Hvilke konsekvenser har vold og trusler om vold for arbeidstakernes trivsel og helse?
Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse gjennomført blant arbeidstakere i de tre tjenesteområdene som er medlemmer av Fellesorganisasjonen eller Fagforbundet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO.

  • Publisert: 23. februar 2009
  • Ordrenr. 20120
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LOFellesorganisasjonen (FO)