Fafo-rapporter

Rapportsøk

Yrkesfaglærernes kompetanse

Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2017:11

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Utvikling av gode yrkesfaglærere

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy

Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene god opplæring? Hvordan kan forholdene legges til rette for at flere yrkesfaglærere i videregående skole skal kunne delta i kompetanseutvikling? Dette er blant spørsmålene som stilles i denne rapporten. Et viktig formål er å gi fylkeskommunene som skoleeiere og ledelsen ved den enkelte skole et bedre grunnlag for å utvikle lokale kompetansestrategier for lærere som underviser i programfag i videregående skole. En generell konklusjon på bakgrunn av undersøkelsen er at kompetanseutviklingstiltak for lærere i videregående skole i stor grad er utformet på fellesfaglærernes premisser. Et hovedfunn er at den kompetanseutviklingen yrkesfaglærerne selv opplever å ha størst behov for, er knyttet til endringer i arbeidslivet. Det innebærer at kompetanseutviklingen i mange tilfeller trolig bør finne sted i arbeidslivet eller i tett samarbeid med aktører i arbeidslivet.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20619