Tove Mogstad Aspøy
Tove Mogstad Aspøy
Forsker

    Utdanning:

    Master i sosiologi


Arbeidsområder:

Tove Mogstad Aspøy jobber som forsker på Fafo. Aspøy er opptatt av skjæringsfeltet mellom utdanning og arbeidsliv. Hun arbeider med temaene kompetanseutvikling i arbeidslivet, livslang læring, fag- og yrkesopplæring og integrering. 

Aspøy har bred erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder, blant annet kvalitative intervjuer, gjennomføring og analyser av spørreundersøkelser og analyse av registerdata. Parallelt med annet forskerarbeid har hun siden 2015 vært doktorgradsstipendiat på prosjektet Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes, finansiert av Norges forskningsråd. Her undersøker hun blant annet sammenhengen mellom utdanning og jobbautonomi innenfor velferdssystemer.  Aspøy har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter, både basert på kvalitative og kvantitative data. Hun holder også presentasjoner om sitt fagfelt.

Forskningstema:

Livslang læring | Fag- og yrkesopplæring | Integrering for nyankomne flyktninger

+47 41645792
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Faktaflak januar 2023
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag
Fafo-notat 2015:05
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Godt, men ikke for godt
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2
Fafo-notat 2015:02
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt
Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2013:28
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy
Konkurranseutsatt kompetanse
Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
Fafo-rapport 2013:26
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17

Tove Mogstad Aspøy

Job quality through upskilling?
The case of the cleaning industry in the collective system of Norway
Journal of Education and Work | 2020 | Free access first 50 views

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway
International Journal for Research in Vocational Education and Training | 2017 | Abstract

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway | 2017 | Abstract

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
Sosiologisk tidsskrift | 2014 | Les mer / Read more