Tove Mogstad Aspøy
Tove Mogstad Aspøy
Forsker

    Utdanning:

    Master i sosiologi

Arbeidsområder:

Voksnes læring, læringsdeltakelse i arbeidslivet, fag- og yrkesopplæring

Forskningstema: Livslang læring | Fag- og yrkesopplæring | Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
+47 41645792
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag
Fafo-notat 2015:05
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Godt, men ikke for godt
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2
Fafo-notat 2015:02
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt
Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2013:28
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy
Konkurranseutsatt kompetanse
Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
Fafo-rapport 2013:26
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17

Tove Mogstad Aspøy

Job quality through upskilling?
The case of the cleaning industry in the collective system of Norway

Journal of Education and Work

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway

International Journal for Research in Vocational Education and Training

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Sosiologisk tidsskrift

  • Prosjektledelse: Jon Rogstad
  • Aktivt prosjekt

  • Fullført prosjekt