Skip to main content
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

  • Fafo-rapport 2009:22
  • Fafo-rapport 2009:22

Tema for rapporten er fagorganisering blant yngre arbeidstakere
med høyere utdanning. Spørsmål som drøftes er:
• Organiserer denne typen arbeidstakere seg?
• Hvilke forventninger har de til medlemskapet?
• Hva ligger til grunn for valg av organisasjon?
• Hva er de viktigste begrunnelsene for ikke å organisere seg?
• Skal lønna fastsettes kollektivt eller individuelt?
• Oppfatter de LO som et aktuelt alternativ for sin yrkesgruppe?
Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant drøyt 1500 yngre arbeidstakere med høyere utdanning. Rapporten er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge (LO).

  • Publisert: 15. februar 2009
  • Ordrenr. 20112