Skip to main content
  • Torunn Kvinge og Ove Langeland

Regnskapsstatistikk 1983–1992 Små industriforetak

Regnskapsstatistikk 1983-1992

  • Fafo-rapport 179
  • Fafo-rapport 179

Regnskapsstatistikken omfatter små industriforetak med under 50 sysselsatte. Statistikken inneholder resultatregnskap, balanse og en del avledede analysetall som nøkkeltall og bakgrunnstall. Den er bygget opp etter mønster av Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk og gir dermed grunnlag for sammenlikninger av små og store industriforetak over tid og mellom ulike bransjer, eierformer og størrelsesgrupper. Statistikken gir også holdepunkter for å sammenlikne og vurdere enkeltforetaks regnskapstall.

Den viktigste dokumentasjonen til hovedrapporten Smått, men ikke bare godt finnes i denne rapporten For å få en fullstendig oversikt over den økonomiske situasjonen i småforetakene fordelt etter bransje, eierform, landsdel og størrelse, trenger en derfor Regnskapsstatistikk 1983–1992 i tillegg til hovedrapporten.

  • Publisert: 15. januar 1995
  • Ordrenr. 179
Last ned publikasjonen