Publikasjoner

Rapportsøk

Helt fram mot heltidskultur
Underveisrapportering fra et innovasjonsprosjekt

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2022:08

Last ned nettutgave

Prosjekt: Helt fram - en ny vei mot heltidskultur

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Dette er den andre av fire publikasjoner fra Helt fram-prosjektet hvor Fafo følger kommunene Drammen og Fredrikstad og Bydel Østensjø i Oslo i deres forsøk på å utvikle ny kunnskap om utvikling av heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester. I notatet beskrives erfaringer fra den første delen av prosjektet, med særlig vekt på de ulike involveringsaktivitetene som har vært gjennomført. Involveringsaktivitetene har til hensikt å motivere flest mulig ledere og ansatte til å skape og ville jobbe i heltidsstillinger og store deltidsstillinger.

Utgitt: 2022 Id-nr.: 10370