Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv

Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?

  • Fafo-rapport 198
  • Fafo-rapport 198

Av 1,84 millioner norske lønnstakere, har om lag 250 000 eller i underkant av 14 prosent en midlertidig ansettelse. Denne undersøkelsen er en av de første som ikke bare studerer utbredelsen av midlertidige ansettelsesforhold i hele arbeidsmarkedet, men også går nærmere inn på begrunnelsen for midlertidige ansettelser i forhold til Arbeidsmiljøloven.

De viktigste problemstillingene er:

  • Hvor mange lønnstakere har en midlertidig ansettelse?
  • Hvordan begrunnes midlertidige ansettelsesforhold?
  • Har de midlertidig ansatte skriftlig arbeidskontrakt?
  • Hvor langvarige er de midlertidige ansettelsesforholdene?
  • Hvem er de midlertidig ansatte, hvor mye og hvor arbeider de?

Undersøkelsen baserer seg på svar fra mer enn 11 000 lønnstakere, hvorav drøye 1400 har en midlertidig ansettelse.

  • Publisert: 2. februar 1996
  • Ordrenr. 198

Fafo-forskere