Publikasjoner

Rapportsøk

Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng

Inger Lise Skog Hansen

2013

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng