Konferansepapere

Rapportsøk

Labour market mobility among older workers in Norway

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

2017

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Labour market mobility among older workers in Norway