Skip to main content
Artikler, kronikker, debattinnlegg
  • Anne Inga Hilsen

En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier

  • Velferd  | 
  • 2011
 
  • Årgang 100, utg. 5/2011

Hilsen, A. I. (2011). En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier. Kronikk i Velferd, årgang 100, utg. 5/2011, 26-28.

Fafo-forskere