Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Er egen pc et grunnleggende behov som sosialhjelp også bør kunne dekke?

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Stavanger Aftenblad 2020

Lenke til kronikk

Forskere på Fafo: Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Er egen pc et grunnleggende behov som sosialhjelp også bør kunne dekke?