Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

, 2015

Forskningstema: Ny teknologi

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi