Skip to main content
Artikler, kronikker, debattinnlegg
  • Tone Fløtten

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

  • Horisont  | 
  • 2001
 
  • 2(4)

Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

Fafo-forskere