Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Hva vet vi om konkurranseutsetting?

Hanne Bogen

1999

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
Hva vet vi om konkurranseutsetting?