Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Arbeidsmiljø 8 2003 Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter