Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?

Tone Fløtten

2013 Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?