Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

The most vulnerable: Minimum wages for domestic workers.

Line Eldring

2001

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler
The most vulnerable: Minimum wages for domestic workers.