Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå

T. Midtsundstad

Trygd & Pensjon 1 Skattebetalerforeningen 2002 Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå