Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

Velferd 5 2006

Les mer / Read more

Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon