Skip to main content
Kronikker og debatt

Koronapandemiens innvirkning på likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen

  • Arbeidslivet.no  | 
  • 2022
 
Kjønnsforskjellene på arbeidsmarkedet og i hjemmet, bunner i sosiale normer hvor kvinner anses som hovedomsorgsperson. Da pandemien brøt ut, og både arbeid, skole og barnehage ble flyttet til hjemmene, økte bekymringen for at tradisjonelle kjønnsforskjeller ville forsterkes. I en ny rapport har forskere undersøkt kjønnsforskjellene i lønnet og ulønnet arbeid i EU før og under koronapandemien.