Skip to main content

Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

To english version

To english version

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Eurofound står for European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions. Byrået ble etablert allerede i 1975, og holder til i Dublin, Irland.

Norge har siden 1994 hatt en avtale om å delta i Eurofounds styre og aktiviteter, med grunnlag i EØS-avtalen. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NHO og LO som representerer Norge i Eurofounds styre.

Mer om prosjektet

Trykk på fanetitlene for mer informasjon
 • Du kan finne de nyeste rapportene fra Eurofound på organisasjonens liste over publikasjoner.

  Informasjon om Norge i ulike databaser kan du finne på ulike sider. Covid-19 EU PolicyWatch. Norway gir oversikt over nasjonale tiltak i forbindelse med Covid-19-pandemien. Denne databasen er nå utvidet til å inkludere tiltak med formål å sikre at økonomien gjenoppbygges etter at tiltakene er avviklet.

  På siden Living and working in Norway finnes oppdatert informasjon om norsk arbeidsliv. Her kan man også finne nøkkeltall om arbeidsmarkedet og partene, lønnsforhandlinger og konflikter mv.

  Oversikt over ned- og oppbemanninger i Europeisk arbeidsliv, støtteordninger og regelverk finnes på sidene til European Monitoring Centre on Change (EMCC).

 • Arbeids- og levevilkår, forholdet mellom partene i arbeidslivet, omstillinger og offentlige tjenester er blant de viktigste områdene for Eurofound. De tematiske områdene velges ut av Eurofound basert på vedtatte arbeidsprogrammer. I programmet for perioden 2021–2024 er naturlig nok virkningene av Covid-19-pandemien et sentralt tema.

  Les hele programmet her:

  Programming document 2021–2024: Towards recovery and resilience

  STAMI har ansvaret for arbeidsmiljøområdet, mens Fafo har ansvaret for de øvrige områdene.

  I tillegg til de tematiske rapporteringene lager korrespondentene årlige rapporter over de viktigste hendelsene på arbeidslivsfeltet, landprofiler som oppdateres annet hvert år, samt oppdaterer databaser over ned- og oppbemanninger, ulike type reguleringer, støtteordninger for næringslivet med mer

 • For å følge utviklingen og samle kunnskap fra alle EU-landene, pluss Norge, har Euroforund korrespondenter som rapporterer inn på de ulike områdene. I tillegg bidrar disse til å gi informasjon om Eurofound i sine hjemland.

  Eurofound er inndelt i tre ulike observatorier som hver dekker sitt tematiske område:

  Oppgavene til Fafo og STAMI bidrar til kunnskapsutviklingen gjennom å rapportere om utviklingen i Norge på ulike tematiske områder. Gjennom denne rapporteringen bidrar korrespondentene med systematisk og sammenlignbare informasjon om nasjonale forhold. Disse rapportene brukes enten som grunnlag for komparative analyser på disse områdene, eller for å spre informasjon om utviklingen i de ulike landene.

  I tillegg til arbeidet som skjer gjennom korrespondentene, gjennomfører Eurofound tre ulike spørreundersøkelser. Dette er European Working Conditions Survey, European Company Survey og European Quality of Life Survey. Norge er kun omfattet av spørreundersøkelsen om arbeidsmiljø (European Working Conditions Survey).

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  mars 2022
 • Avsluttes:
  februar 2026

Oppdragsgiver

 • Arbeids- og inkluderingsdepartemenet

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • Torsdag 14. desember 2023

  Ansatte i usikre jobber har mindre tro på demokratiet

  Fafo-webinar