Skip to main content

Svar til NEM: Vanskelig å sikre vanntette skott mellom forskning og tjenesteutøvelse. Kronikk på psykologisk.no

Kronikker og debatt |  psykologisk.no |  2022
2. juli 2020

Kielland, A & L. Melby (2022). Svar til NEM: Vanskelig å sikre vanntette skott mellom forskning og tjenesteutøvelse. Kronikk på psykologisk.no, 11. oktober 2022. 

Fafo-forskere

Prosjekt