Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Svar til NEM: Vanskelig å sikre vanntette skott mellom forskning og tjenesteutøvelse. Kronikk på psykologisk.no

Anne Kielland & Line Melby

psykologisk.no 2022

Psykologisk.no 11. oktober 2022

Forskere på Fafo: Anne Kielland

Prosjekt: Tjenesten og MEg

Svar til NEM: Vanskelig å sikre vanntette skott mellom forskning og tjenesteutøvelse. Kronikk på psykologisk.no