Skip to main content

Svar til NEM: Vanskelig å sikre vanntette skott mellom forskning og tjenesteutøvelse. Kronikk på psykologisk.no

  • Kronikker og debatt  | 
  • psykologisk.no  | 
  • 2022
  • 2. juli 2020

Kielland, A & L. Melby (2022). Svar til NEM: Vanskelig å sikre vanntette skott mellom forskning og tjenesteutøvelse. Kronikk på psykologisk.no, 11. oktober 2022. 

Fafo-forskere

Prosjekt