Skip to main content
Kronikker og debatt
  • Informasjonskonsulent Alf Tore Bergsli

Svette forventninger til nytt klima på arbeidsplassen

  • Arbeidslivet.no  | 
  • 2023
 
Klimaendringene vil ventelig ha en ekstrem effekt på samfunnet slik vi kjenner det i dag – politisk, økonomisk, sosialt og helsemessig. Hva venter det europeiske arbeidslivet?