Skip to main content

Utbredt underbetaling i mange EU-land

Lønn under minstelønn:

  • Kronikker og debatt  | 
  • Arbeidslivet.no  | 
  • 2024
  • 23. mai 2024
Anslagsvis 8 prosent av EUs arbeidstakere ble betalt under minstelønn ved forrige målepunkt. I kjølvannet av EUs minstelønnsdirektiv, foreslår Eurofound-rapport flere grep for å skjerpe kampen mot ulovlig underbetaling.