Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Valget i Gambia: Da Afrikas minste land overrasket en hel verden

Tone Sommerfelt

Afrika.no 9.12.2016 2016

Forskningstema: Sahel og Afrika sør for Sahara Vold og konflikter
Valget i Gambia: Da Afrikas minste land overrasket en hel verden