Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Kari Folkenborg

Kvinner i fagbevegelsen 2004

Kvinners representasjon i LO og forbundene

  • Fafo-rapport 441
  • Fafo-rapport 441

Tema for denne rapporten, som er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra 1997, er kvinners representasjon i LO og i LOs medlemsforbund. Blant de forhold som er kartlagt, er:
• Hvor mange kvinner finner vi i ulike verv og posisjoner?
• Er kvinner fortsatt underrepresentert i forhold til medlemsmassen,
og i så fall i hvilke organer og i hvilke typer forbund?
• Har kvinner styrket sin representasjon siden forrige undersøkelse – som har tall fra 1995 – eller har veksten i kvinners representasjon flatet ut?
Rapporten tar også opp spørsmålet om hvordan kvinnelige tillitsvalgte opplever sin hverdag. Femten kvinner fra ulike forbund er intervjuet om sine erfaringer med det å være kvinnelig tillitsvalgt, om sitt syn på kvinners posisjon i fagbevegelsen og sine vurderinger av hvilke forhold som fortsatt kan virke som barrierer for at kvinner påtar seg verv og for om kvinner i like stor grad som menn rykker opp til mer sentrale posisjoner. Utvalget omfatter både yngre og eldre tillitsvalgte. Rapporten er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge – LO.

  • Publisert: 17. februar 2004
  • Ordrenr. 441
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LO