Skip to main content

Kvinners representasjon i fagbevegelsen


Prosjektet skal kartlegge kvinners repressentasjon i forbundene og i LO. I tillegg skal prosjektet kartlegge hva forbundene har av planer og tiltak og erfaringer med disse. Dette siste gjøres gjennom kvalitative intervjuer med rundt 8 - 10 forbund for å avdekke disse planene og resultatene av dem.

Forskere

Tidligere ansatt

Dag Olberg

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    desember 2009

Oppdragsgiver

  • LO