Skip to main content
Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen

  • Faktaflak november 2023
  • Faktaflak november 2023
Hjemlevering av varer har vokst raskt innen budbransjen
de siste årene. Bransjen preges av stadige endringer,
oppstart og nedleggelser av virksomheter.
  • Publisert: 20. november 2023