Skip to main content

En fot innenfor

Presentasjoner |  2016
26. september 2016

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). En fot innenfor? Innvandrede kvinner og deltidsarbeid. Foredrag for LOs likestillingspolitiske utvalg, LO. 19 april