Publikasjoner

Rapportsøk

Smått, men ikke bare godt
Lønnsomhet og soliditet i små industriforetak

Torunn Kvinge og Ove Langeland

Fafo-rapport 178

Last ned nettutgave

Småforetak antas å ha stor betydning for vekst, sysselsetting og industriell fornyelse i de fleste industriland. Samtidig hevdes de å ha problemer med å finansiere nye investeringer på grunn av sviktende inntjening og svak kapitalstruktur.

I undersøkelsen drøftes spørsmål knyttet til kapitalmarked og foretaksfinansiering, og det gis en beskrivelse av foretakenes finansieringsmønster. I en omfattende empirisk analyse sammenliknes småforetakenes verdiskaping, lønnsomhet og soliditet med utviklingen i store foretak.

Analysen tar utgangspunkt i teori om finansiering av foretak og beskriver utviklingen på basis av to empiriske datasett: regnskapsdata for 1000 små industriforetak for perioden 1983–1992, og en spørreskjemaundersøkelse i de samme foretak gjennomført i 1993.

Følgende problemstillinger søkes besvart:

  • Hvordan finansierer småforetak seg?
  • Støter småforetak på spesielle finansieringsproblemer?
  • Hvordan er lønnsomhet og soliditet i småforetak sammenliknet med store foretak?
  • Hvordan er lønnsomhet og soliditet i norske småforetak sammenliknet med svenske småforetak?

Den viktigste dokumentasjonen til rapporten finnes i Regnskapsstatistikk 1983–1992. Dokumentasjon og resultater fra spørreundersøkelsen finnes i Fafo-notat 847, Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak.

Utgitt: 1995 Id-nr.: 178

Små industriforetak. Regnskapsstatistikk 1983–1992