Publikasjoner

Rapportsøk

The use of research and evidence in EU external migration policies
Insights from the EU Emergency Trust Fund for Africa

Olivia Nantermoz and Natascha Zaun

Fafo Brief

Download brief

Prosjekt: Europa, flyktninger og migrasjon

Utgitt: 2022