Skip to main content

Europa, flyktninger og migrasjon


I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

Vi spør hvordan europeisk politikk for å regulere migrasjon og beskytte flyktninger påvirker:

  1. Flyktningers rett til beskyttelse, skolegang og økonomisk sikkerhet.
  2. Om flyktningene ønsker å returnere til opprinnelseslandet eller reise videre til Europa.
  3. Den politiske og økonomiske situasjonen i vertslandet.

Europa engasjerer seg i økende grad i håndtering av flyktninger i nærområdene til konfliktområder, og tar i bruk både humanitære, politiske, økonomiske og militære virkemidler for å få til dette. En uttalt målsetning med denne politikken er å sikre at flest mulig blir i nærområdene, og ikke beveger seg videre til Europa.

Samtidig sliter myndighetene i land i nærområdene til konfliktområder med å håndtere flyktningenes beskyttelsesbehov, krav fra lokalbefolkningen om å beskytte rettigheter til land og arbeidsmarked fra migranter, og - i økende grad - krav fra det internasjonale samfunnet om å sikre at flyktningene ikke reiser videre.

Store flyktningestrømmer kan være destabiliserende for naboland av flere grunner: flyktningeleire kan bli tillfluktssteder for væpnede grupper som viderefører konlikten på ny grunn, flyktningene kan utfordre eksisterende etniske eller religiøse skillelinjer i sitt nye vertsland, og de kan skape konflikt over begrensede økonomiske ressurser. Europeiske tiltak for å regulere migrasjon og sikre at flyktninger får beskyttelse, kan forsterke eller redusere disse spenningene.