Publikasjoner

Rapportsøk

Europeisk og norsk politikk for å regulere tilstedeværelse av irregulære migranter

Guri Tyldum

Faktaflak oktober 2021

Last ned faktaflak

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Dette notatet gir en oversikt over de viktigste politiske virkemidlene som brukes for å redusere omfanget av irregulære migranter som allerede befinner seg i EU, og beskriver bruken av disse i Norge og noen andre europeiske land. De to viktigste virkemidlene er returpolitikk, tiltak for å motivere for retur til hjemlandet, og regulariseringstiltak, tiltak som kan gi migrantene lovlig opphold i Europa.

Utgitt: 2021

Andre utgivelser

Faktaflak oktober 2021
Ragna Lillevik og Guri Tyldum