Publikasjoner

Rapportsøk

Liv, helse og sikkerhet for irregulære migranter

Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Faktaflak oktober 2021

Last ned faktaflak

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik, Guri Tyldum

Norske myndigheter har ansvar for å sikre den grunnleggende retten til liv og helse til alle som oppholder seg på norsk jord, også de som ikke har lovlig opphold. Norges menneskerettighetsforpliktelser er uavhengige av juridisk oppholdsstatus, og det er et allment mål å avhjelpe akutt nød og sosiale problemer innenfor landets grenser. Samtidig er det et uttalt mål for norske myndigheter at det skal være vanskelig å leve i Norge uten gyldig oppholdstillatelse, slik at irregulære migranter selv skal velge å forlate landet.

Utgitt: 2021

Andre utgivelser