Skip to main content
  • Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Liv, helse og sikkerhet for irregulære migranter

  • Faktaflak oktober 2021
  • Faktaflak oktober 2021

Norske myndigheter har ansvar for å sikre den grunnleggende retten til liv og helse til alle som oppholder seg på norsk jord, også de som ikke har lovlig opphold. Norges menneskerettighetsforpliktelser er uavhengige av juridisk oppholdsstatus, og det er et allment mål å avhjelpe akutt nød og sosiale problemer innenfor landets grenser. Samtidig er det et uttalt mål for norske myndigheter at det skal være vanskelig å leve i Norge uten gyldig oppholdstillatelse, slik at irregulære migranter selv skal velge å forlate landet.

  • Publisert: 20. januar 2022