Ansatte
Gunhild Astrid Frisell
Forskningsassistent

    Utdanning: Mastergrad i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Sårbare og utsatte barn og unge, fritidserklæringen, utviklingshemming og nevroutviklingsforstyrrelser, utdanning, fattigdom og ulikhet, funksjonshemming og diskriminering.

Forskningstema:

Levekår og fattigdom

Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Gunhild Astrid Frisell