Skip to main content

Vold mot eldre med minoritetsbakgrunn: Hva vet vi og hva trenger vi å vite

Eldre innvandrere har over lengre tid har gått under radaren når det gjelder utsatthet for vold eller overgrep. Forekomsten av vold generelt mot den eldre befolkningen (65 år+), er målt til mellom 6,8 – 9,2 prosent. (Sandmoe et al., 2017). I rundt 80 prosent av tilfellene er det utøver en person som offeret har en nær relasjon til, og de som rammes er spesielt sårbare eldre som i liten grad har noen å melde fra til.

Det er imidlertid et åpent spørsmål hvordan situasjonen for eldre med innvandrerbakgrunn på dette området. Et sentralt spørsmål i dette prosjektet er derfor om tallene og risikofaktorene er annerledes for eldre med innvandringsbakgrunn enn for majoritets­befolkningen og om barrierene for å oppsøke hjelp høyere for denne gruppen enn andre?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2023
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Bufdir

Bærekraftsmål