Skip to main content

Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering


Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025

Flere av delprosjektene skal evaluere konkrete tiltak på tiltaks- og etatsnivå, mens andre prosjekter kan beskrives som eksplorerende studier av ulike typer vold, krenkelser og diskriminering knyttet til bestemte grupper i befolkningen, samt av tjenesters arbeid med disse gruppene.

I tillegg til kunnskap fra enkeltprosjektene, ønsker oppdragsgiver at forskningen som helhet skal bidra til refleksjon rundt strategiske valg for videre innsats.

Teamet består av 22 forskere med solid kompetanse på diskriminering, vold og velferdstjenester, og på relevante forskningsmetoder. Prosjektet ledes av Synnøve Jahnsen fra Fafo.


Delprosjekt 1

Evaluering av Volds- og overgrepslinjen

 • Prosjektansvar: Nordlandsforskning.
 • Prosjektleder: Fredrik Langeland. 


Delprosjekt 2

Følgeevaluering av forsøk med felles botilbud for kvinner og menn på krisesenter

 • Prosjektansvar: NOVA/OsloMet.
 • Prosjektleder: Jane Dullum (NOVA)


Delprosjekt 3

Bruk av foreldrestøttende tiltak på krisesenter

 • Prosjektansvar: Nordlandsforskning.
 • Prosjektleder: Trond Bliksvær


Delprosjekt 4

Følgeforskning/evaluering av implementering av MST-PSB i barnevernet

 • Prosjektansvar: Nordlandsforskning.
 • Prosjektleder: Bjørg Eva Skogøy


Delprosjekt 5

Oppvekst, familieliv og hjelpsøking i «lukkede» trossamfunn

 • Prosjektansvar: NOVA/OsloMet.
 • Prosjektleder: Ingrid Smette   


Delprosjekt 6

Vold mot eldre med minoritetsbakgrunn

 • Prosjektansvar: Fafo.
 • Prosjektleder: Synnøve Økland Jahnsen


Delprosjekt 7

Skadelig seksuell adferd (SSA) hos barn i barnevernet

 • Prosjektansvar: NOVA/OsloMet.


Delprosjekt 8

Vold, trakassering og hatefulle ytringer mot personer med funksjonsnedsettelser

 • Prosjektansvar: Fafo.
 • Prosjektleder: Terje Olsen


Delprosjekt 9

Utvikling av likeverdige og virksomme tiltak mot vold, hat og diskriminering: mellom helhet og fragmentering


Delprosjekt 10

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) – et følgeforskningsprosjekt

 • Prosjektansvar: Nordlandsforskning.
 • Prosjektleder: Trond Bliksvær 


Delprosjekt 11

Evaluering av Stine Sofie-senteret

 • Prosjektansvar: Fafo.
 • Prosjektleder: Kristin Buvik

Forskere

Nordlandsforskning/KUN

Bjørg Eva Skogøy, Nezihat Bakar, Helga Eggebø, Fredrik Langeland, Trond Bliksvær, Majken Paulsen, Susanne Normann, Merete Kvamme Fabritius, Christian Li.

Oslomet/NOVA

Stian Lid, Elisiv Bakketeig, Jane Dullum, Ingrid Smette, Anja Bredal, Kari Sjøhelle Jevne, Lars Roar Frøyland, Lotte C. Andersen, Janikke Solstad Vedeler, Vegar Bjørnshagen, Elisabeth Ugreninov.

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  august 2022
 • Avsluttes:
  desember 2025

Oppdragsgiver

 • Bufdir

Partnere

Bærekraftsmål