Skip to main content

Fafo-webinar

Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

torsdag 3. desember 2020

kl. 12:00–13:00

Fafo markerte FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om hatytringer. Hatefulle ytringer er hverdagskost for en del personer med nedsatt funksjonsevne.

Hatprat skaper emosjonelle problemer, gir folk lavere selvtillit, dårligere helse og redusert mulighet til livsutfoldelse. Hatytringer kan utgjøre svært alvorlige former for diskriminering. Derfor hold likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm åpningsinnlegget. Det var ellers innlegg fra forskere og Unge funksjonshemmede og samtale med interesseorganisasjonene Norges Handikapforbund og Stopp Diskrimineringen.

På opptaket fra sendingen får du svar på dette:

  • Hva er hatytringer?
  • Hvordan rammer det?
  • Kan det forbys?
  • Hvilken beskjed sender det til funksjonshemmede generelt?
  • «Disabelism» på norsk – hva er det?

Forskere fra Fafo og NOVA har vært redaktører og bidragsytere til den første internasjonale fagboken om hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts er utgitt på Routledge, og består av 14 kapitler med eksempler fra fire kontinenter og en rekke land. Boken tar opp diskusjoner om hva hatytringer er, hvordan de skal forstås og hvordan de kan bekjempes. På webinaret ble boken presentert av to av forfatterne.

Hatytringer gjør at funksjonshemmede kan kvie seg for ordinære gjøremål som å ta bussen, gå i butikken eller ta en tur i nabolaget. En svært alvorlig konsekvens er at folk kan la være å delta i det offentlige ordskiftet. Tre som arbeider med å forebygge dette samfunnsproblemet er Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!» hos Unge funksjonshemmede, Ida Hauge Dignes, 1. vara i sentralstyret i Norges Handikapforbund og Berit Vegheim, leder av Stiftelsen Stopp Diskrimineringen.

Program

Velkommen ved møteleder Sissel C. Trygstad, Fafo

Åpningsinnlegg ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm 

Innlegg
Hatytringer mot personer med funksjonsnedsettelse i Norge – hva vet vi?
Terje Olsen, forskningsleder ved Fafo. Presentasjon (pdf)

Personer med funksjonsnedsettelse – erfaringer og reaksjoner på hatytringer.
Janikke Solstad Vedeler, forskningsleder, NOVA, OsloMet og John Eriksen, forsker I, Fafo og NOVA, OsloMet. Presentasjon (pdf)

Stå opp mot hatprat.
Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!», Unge funksjonshemmede. Presentasjon (pdf)
Unge funksjonshemmede inviterer til digitalt-webinar 10. desember fra kl.13, om prosjektet Stå opp mot hatprat!

Møteleder i samtale med
Ida Hauge Dignes, 1. vara i sentralstyret i Norges Handikapforbund og
Berit Vegheim, leder, Stiftelsen Stopp Diskrimineringen

 

Ny bok

disability hate speechBoken Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts er utgitt på Routledge.

Redaktører er Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler og John Eriksen. 

Les om, og kjøp, boken her

 

 

 

 

 

Andre relevante publikasjoner

Vedeler, J. S., Olsen, T. & J. Eriksen (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians’ experiences. Disability & Society, Volume 34, 2019 - Issue 3

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen og Kurt Elvegård (2016), Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer. NF rapport: nr 6/2016. Nordlandsforskning. Nettutgave (pdf)

 

Temasider hos Fafo

Fafo har gjennom mange år bygget opp en omfattende forskning om innretning av velferdstjenestene, velferdspolitiske utviklingstrekk og studier av levekår i det norske samfunnet. Vi gjennomfører forskning knyttet til inkludering og deltakelse i arbeidslivet og på andre arenaer. På samlesiden Velferd finner du temasider med oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på de ulike temaene.

 

FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

en logo2019 day of persons with disabilitiesVed slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede. Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. Les mer

 

 

Leder

Berit Vegheim

Stiftelsen Stopp Diskrimineringen
1. vara i sentralstyret

Ida Hauge Dignes

Norges Handikapforbund
Prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!»

Maren Hagen Fuglesang

Unge funksjonshemmede

Direktesendingen av webinaret ble tegnspråktolket i et eget Teams-møte. Vi har i en egen video publisert på Fafo-tv kombinert denne med webinar-videoen.