Skip to main content

Fafo Østforum webinar med rapportlansering

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

tirsdag 11. mai 2021

kl. 14:00–15:15

For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse.Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

EU-utvidelsene førte til en innvandringsboom til Norge. Arbeidsinnvandrerne fra landene som gikk inn i EU i 2004 og 2007 har sikret Norge tiltrengt arbeidskraft og skapt liv i fraflyttingstruede distriktskommuner. Men i årene etter 2004 har arbeidsinnvandringen også skapt frykt for undergraving av norske lønns- og arbeidsvilkår og bekymring for at de som kommer skal behandles dårlig. Og for et par år siden meldte en annen bekymring seg: Vil vi i årene framover klare å beholde de utenlandske arbeidstakerne vi har behov for?

Et sentralt spørsmål i rapporten er i hvilken grad arbeidsinnvandrerne har blitt integrert i «det gode norske arbeids- og samfunnslivet». Blant arbeidsinnvandrerne som deltar i vår undersøkelse har rundt 70 prosent bodd her i mer enn ti år. Dette er en innvandrergruppe som har måttet klare seg selv. Det finnes ingen offisiell politikk for integrering – som gratis norskopplæring – i motsetning til de mange tiltakene som retter seg mot andre innvandrergrupper. Arbeidslivet har stått igjen som den sentrale arenaen for integrering. Resultatene tyder på at flertallet av de bosatte innvandrerne er vel etablerte. Ni av ti har faste ansettelser og flertallet planlegger å bli i Norge i årene framover.

Program

Velkommen og introduksjon ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef ved Fafo

Presentasjon av rapporten «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen», ved Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Presentasjon (pdf)

Samtale med Eglė Rimdžiūtė, ansatt ved Norgesvinduet Svenningdal AS på Trofors

Kommentarer fra

Jonas Bals, rådgiver i LO

Erik Nilsen, avdelingsdirektør for skattekrimavdelingen i Skatteetaten

Spørsmål fra seerne

Møteleder: Sissel C. Trygstad, Fafo

 

Ny publikasjon

20781Fafo-rapporten «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen» er forfattet av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård.

Les rapportsammendrag og last ned gratis pdf-versjon.

Les / last ned engelsk rapportsammendrag.

Prosjektet er finansiert av fire av Fafo Østforums deltakere: Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, LO og Skatteetaten.

Andre relevante publikasjoner:

Friberg, Jon Horgen, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve (2013), Innvandrerne som skulle klare seg selv. Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati. Fafo-rapport 2013:31

Friberg, Jon Horgen og Line Eldring (2011), Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden. Fafo-rapport 2011:27

Friberg, Jon Horgen og Guri Tyldum, red. Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena (2007), Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet. Fafo-rapport 2007:27

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 85. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Avdelingsdirektør for skattekrimavdelingen

Erik Nilsen

Skatteetaten
Rådgiver

Jonas Bals

LO

Eglė Rimdžiūtė

Norgesvinduet Svenningdal AS