Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidsinnvandring – statistikk og status 2015

torsdag 3. desember 2015

kl. 14:00–16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra Fafo Østforums seminarnettside

Ved slutten av året gjorde vi opp status i Fafo Østforum. Representanter fra Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, la fram oppdaterte tall og vurderinger.

2015 har vært preget av økende arbeidsledighet, spesielt i oljerelaterte næringer. I innvandringsdebatten har naturlig nok den rekordhøye tilstrømmingen av asylsøkere dominert. Når det gjelder arbeidsinnvandringen til Norge, så samlet vi trådene ved slutten av året, ved å presentere mest mulig oppdatert statistikk.

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo. 

Innlegg

Helge Næsheim, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? 

Kari-Mette Ørbog, Utredningsseksjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet: Utviklingen på arbeidsmarkedet og ledige innvandrere.

Kaffepause

Innlegg

Lene S. Hagen, leder, Senter for utenlandske arbeidstakere (SUA): Besøksutvikling og andre erfaringer. 

Jon Erik Dølvik, Fafo: Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller? 

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

Leder, senteret i Oslo

Lene S. Hagen

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Rådgiver i Utredningsseksjonen

Kari-Mette Ørbog

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Seksjonssjef

Helge Næsheim

Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå