Skip to main content

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

fredag 4. november 2016

kl. 08:30–

10:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret ble boka presentert av tre av forfatterne. Deretter ble partene i arbeidslivet utfordret til å reflektere over resultatene som er oppnådd.

De siste årene har myndighetene og partene i arbeidslivet forsterket innsatsen mot små stillinger og utvikling av en heltidskultur i helseforetakene og i den kommunale helse- og sosialsektoren. Nye arbeidstidsordninger inngår som et av flere virkemidler for økt heltid.

Fafo inviterer til lanseringsseminar for boken «Turnus som fremmer heltidskultur». Etter en presentasjon av sentrale bidrag i boken, utfordres partene i arbeidslivet til å reflektere over de erfaringene man har med nye turnuser og endringer i arbeidstidsorganisering. Vi stiller spørsmålet om de resultatene som er oppnådd er gode nok. Hvilke nye tiltak er det eventuelt behov for? Er noen arbeidstidsordninger mer effektive for å fremme heltidskultur enn andre?

Program

Velkommen ved Jon M. Hippe, forskningsleder ved Fafo 

Innledninger

Kari Ingstad: Den nye boken: Turnus som fremmer heltidskultur Lysark

Nina Amble: Bra arbeid for grepa damer! Lysark

Leif Moland: Turnus og heltidskultur. Erfaringer og kunnskap Lysark

Paneldebatt

Turnuser og heltid – de viktigste erfaringene og behov for nye tiltak.
Debatt og spørsmål/kommentarer fra salen og forskerne. I panelet:

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Hanne Børrestuen, spesialrådgiver i KS

Erik Kollerud, forbundsleder i Delta

Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet

Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter

Debatten ledes av Jon M. Hippe, Fafo

Bok: Turnus som fremmer heltidskultur

omslag turnus som fremmer heltidskulturHvordan kan vi tenke nytt omkring turnusarbeid? Det er temaet for denne boken, som er redigert av Kari Ingstad og utgitt av Gyldendal. Flere Fafo-forskere har bidratt: Kristine Nergaard har skrevet om utbredelsen av deltid, Leif Moland (medforfatter) om henholdsvis langvakter, vikarpool og forhandlingsturnus, Ketil Bråthen om langturnus i Bergen, og Dag Olberg (medforfatter) om medleverturnus.

Bestill boken hos Gyldendal 

 

Temaside

Arbeidstid er noe som angår alle arbeidstakere, og som samtidig er et omstridt tema. Hvem skal bestemme hvor mye vi kan jobbe, og på hvilke tidspunkt? Hva skal reguleres i arbeidsmiljøloven? Og hva bør reguleres i tariffavtaler? Heltid og deltid er et annet sentralt forskningsområde for Fafo. Det omfatter både ønsket og uønsket deltidsarbeid. Les om prosjekter og publikasjoner på temasiden Arbeidstid

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Anne Turid Wikdahl

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Mette Nord

Fagforbundet

Erik Kollerud

Delta

Hanne Børrestuen

KS

Eli Gunhild By

Norsk Sykepleierforbund

Nina Amble

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Leif E. Moland

Fafo

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Anne Turid Wikdahl

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Mette Nord

Fagforbundet

Erik Kollerud

Delta

Hanne Børrestuen

KS

Eli Gunhild By

Norsk Sykepleierforbund

Nina Amble

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Leif E. Moland

Fafo

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Anne Turid Wikdahl

Mette Nord

Erik Kollerud

Hanne Børrestuen

Eli Gunhild By

Nina Amble

Kari Ingstad

Leif E. Moland

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret ble boka presentert av tre av forfatterne. Deretter ble partene i arbeidslivet utfordret til å reflektere over resultatene som er oppnådd.

Anne Turid Wikdahl

Mette Nord

Erik Kollerud

Hanne Børrestuen

Eli Gunhild By

Nina Amble

Kari Ingstad

Leif E. Moland

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Anne Turid Wikdahl

Mette Nord

Erik Kollerud

Hanne Børrestuen

Eli Gunhild By

Nina Amble

Kari Ingstad

Leif E. Moland

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret ble boka presentert av tre av forfatterne. Deretter ble partene i arbeidslivet utfordret til å reflektere over resultatene som er oppnådd.

Anne Turid Wikdahl

Mette Nord

Erik Kollerud

Hanne Børrestuen

Eli Gunhild By

Nina Amble

Kari Ingstad

Leif E. Moland

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Anne Turid Wikdahl

Mette Nord

Erik Kollerud

Hanne Børrestuen

Eli Gunhild By

Nina Amble

Kari Ingstad

Leif E. Moland

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

4. november

kl. 08:30–

10:30

Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret ble boka presentert av tre av forfatterne. Deretter ble partene i arbeidslivet utfordret til å reflektere over resultatene som er oppnådd.

Anne Turid Wikdahl

Mette Nord

Erik Kollerud

Hanne Børrestuen

Eli Gunhild By

Nina Amble

Kari Ingstad

Leif E. Moland

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Bidrar turnus til heltidskultur?

I auditoriet i Annekset

4. november

kl. 08:30–

10:30

4. november

kl. 08:30–

10:30

Bidrar turnus til heltidskultur?

Utvidet Fafo-frokost med boklansering
I auditoriet i annekset

Bidrar turnus til heltidskultur?

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Anne Turid Wikdahl

Mette Nord

Erik Kollerud

Hanne Børrestuen

Eli Gunhild By

Nina Amble

Kari Ingstad

Leif E. Moland