Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Fafo 8. mars: Er likestillingskampen for individualistisk?
Fafo-seminar
Tirsdag 8. mars 2022, kl. 15.00–16.15
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Tuva Todnem Lund

Leder, Norsk studentorganisasjon (NSO)

Kamzy Gunaratnam

Stortingsrepresentant AP
Forsker
Fafo
Forsker II, bistilling
Fafo
Forskningsleder
Fafo
Daglig leder
Fafo

Likestilling er et frigjøringsprosjekt. Men hvordan bli et frigjort menneske? På kvinnedagen inviterte Fafo til seminar der vi diskuterte betydningen av de nære relasjonene i det som gjerne forstås som individuelle frigjøringsprosjekter.

Utgangspunktet vårt, når vi inviterer til refleksjon, er et par av Fafos forskningsprosjekter. Ett prosjekt om unge mennesker som har brutt med familiene sine på grunn av former for negativ sosial kontroll og/eller æresrelatert vold og flere prosjekter som handler om ungdoms utdanningsvalg. De som har brutt med familien skal etablere seg på nytt i en voksen tilværelse, ungdom som gjør utdanningsvalg er i ferd med å legge grunnlaget for det som skal blir deres voksentilværelse. De skal gjøre sine egne valg. Men det som blir veldig tydelig når vi har arbeidet med disse problemstillingene, er hvor avhengig individet er av de nære relasjonene – til familie, til naboer, til venner – når individene gjør valg og lever med dem. Hvor avhengig man er av å bli sett, bli forstått, ha noen å diskutere med, krangle med, noen man vet at bryr seg om deg – uansett.

Individets rett til vilkår som gjør individuelle valg mulig – uavhengig av hvilket kjønn man har, er helt sentralt i arbeid for likestilling. Retten til å bestemme over egen kropp og sitt eget liv, og til å realisere sitt potensial. Samtidig er det å skape seg selv innenfor rommet av muligheter som kvinner og menn har, noe vi gjør sammen med andre – og der de nære relasjonene er særlig viktige. Vi inviterer til refleksjon over betydningen av relasjoner når frie valg skal gjøres!

Program

Velkommen v/Fafos daglige leder Tone Fløtten

Er likestillingskampen for individualistisk? v/Ragna Lillevik og Beret Bråten, begge forskere ved Fafo. Presentasjon (pdf)

Ungdom og utdanningsvalg v/Anna Hagen Tønder, forskningsleder på Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved Tuda Todnem Lund, leder i norsk studentorganisasjon

Kommentar ved Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant AP

Samtale med innlederne v/Tone Fløtten