Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

onsdag 20. januar 2016

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvordan satser kommunene på kvalifisering og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere? Fafo har undersøkt arbeidsgivernes vurdering av fagbrevets betydning for kvalitet i tjenestene rettet mot barn og ungdom: barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber.

Rapporten, som ble lansert på dette frokostseminaret, viser at faget vurderes som svært positivt av arbeidsgiverne. Begrensede muligheter for fast jobb i kommunene etter fagbrevet kan bidra til at utdanningen likevel ikke er så attraktiv blant ungdom.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Innledning: Hovedfunn i rapporten presenteres av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentar fra oppdragsgiver ved Mette Henriksen Aas, Fagforbundet

Innlegg ved Kirsten Roth og Camilla K. Ebert-Jonsson, Madlavoll barnehage Lysark (pdf)

Kommentarer ved
Rasmus Kleppe, HiOA
Ingri Bjørnevik, Fagforbundet
Katrine S. Teigen, KS

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

20556Fafo-rapporten "Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget" er skrevet av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder på oppdrag fra Fagforbundet. Les mer om og last ned rapporten

 

 

 

Andre relevante publikasjoner:

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2014), Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2014:10. Nettutgave (pdf 526 kB). Oslo: Fafo

Nyen, Torgeir, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder (2011). Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36. Nettutgave (pdf 528kb). Oslo: Fafo

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder, (2015), Hva betyr fagbrevet for barne- og ungdomsarbeideren? Artikkel Fagbladet 2/2015

Haakestad, Hedda, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund (2015), Tidsbruk i barnehager. Rapportering, organisering og ledelse. Fafo-rapport 2015:43. Nettutgave (pdf 1,6 MB). Oslo: Fafo